Інтелектуальний простір

ПРОЕКТ «ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ ПРОСТІР»

Концептуалізація проекту
Інтелектуальний розвиток дітей є одним із завдань національного виховання та ефективною формою реалізації духовних потреб дитини. Інтелект – це не тільки розумові здібності людини, а й так іпсихічні процеси, як сприймання й запам’ятовування, мислення й мовлення та ін. Розвиток інтелекту залежить від природних задатків, можливостей мозку й від соціальних факторів – активної діяльності та життєвого досвіду. Ігрові форми роботи – насамперед інтелектуальні ігри, сприяють розвитку інтелекту, виникненню таких важливих почуттів, як інтелектуальні. Інтелектуальні почуття – це такі почуття, які виникають у процесі пізнавальної діяльності й нею зумовлені. Вони пов’язані з потребою в пізнанні, з пошуками істини, з розв’язуванням мислительних завдань. До інтелектуальних почуттів належить допитливість, здивування, сумнів, або, навпаки, переконання в істинності тих чи інших положень, задоволення від вдалого розв’язання мислительного задання, розчарування при невмінні його вирішити.Характерною особливістю інтелектуальних почуттів є те, що вони виникають під час самої інтелектуальної діяльності. Це зумовлює необхідність організації педагогічно керованих інтелектуальних ігор з дітьми.
Сутність поняття «інтелектуальна гра» визначається як така форма виховної роботи, участь у якій сприяє розвитку розумових здібностей людини та виникненню в неї інтелектуальних почуттів, пов’язаних з потребою в пізнанні, пошуками істини та розв’язуванням різного роду мислительних завдань. В інтелектуальних іграх успіх досягається насамперед завдяки мислительним здібностям дитини та її розуму, у ході їх відбувається розвиток уваги, абстрактно-логічного мислення та пам’яті, сприймання, відчуття, уваги. Інтелектуальні ігри сприяють формуванню позитивних якостей характеру, вимагаючи від учасників наполегливості у досягненні мети, сміливості, ініціативи, винахідливості, взаємодопомоги між товаришами, праавильної оцінки своїх можливостей і сил інших учасників гри, свідомого підкорення дисципліні, чесного виконання правил, прийнятих добровільно. Оцінюючи гру як метод організації дозвілля учнів, необхідно особливо виділити її комплексні можливості для всебічного розвитку особистості, для реалізації духовного потенціалу підростаючого покоління.
Інтелектуальна гра завжди викликає задоволення: найвиразніше воно відчувається тоді, коли гравці перемагають, однак воно не згасає й у разі поразки. Остання в учасників інтелектуальної гри стає серйозним стимулом до самоосвіти, саморозвитку, самовдосконалення, самореалізації. Завдяки різнобічному позитивному впливові на учнів, інтелектуальні ігри є не лише засобом виховання, але й активною формою відпочинку: вони підвищують життєдіяльність і бадьорість, пронизані веселістю, невимушеністю і дружнім спілкуванням. Все це особливо яскраво проявляється в колективних іграх-змаганнях.
Організовуючи культурне дозвілля учнівської молоді через інтелектуальні ігри, слід відмітити, що невичерпні педагогічні можливості інтелектуального спілкування їм надає клубна форма роботи. За допомогою створення творчих об’єднань ерудитів та клубів інтелектуальних ігор зусилля педагога зорієнтовані на особистість підлітка та його інтереси, на інтелектуальний, духовний, психологічний та фізичний розвиток дитини. Взаємовідносини педагога і вихованців базуються на співпраці, співтворчості, спільних інтересах, а це означає, що кожен із них має можливість для самореалізації та самоствердження, вони разом переживають радість відкриття.
Розвиток розумових здібностей дітей та підлітків у клубах інтелектуальних ігор грунтується на їхній допитливості, здивуванні, потребі пізнавати світ в ігровій формі та отримувати задоволення від цього. У грі не тільки розвиваються інтелектуальні здібності, а й змінюється ставлення дитини до власної освіти, відкриваючи можливість для її переходу на новий рівень мислення.
Клуб інтелектуальних ігр «Ерудит», створений у ВРЦХТДЮМ «Дивосвіт», - це сфера дозвілля, вільного спілкування школярів у різних видах практичної діяльності. Створений як самодіяльне об’єднання, клуб «Ерудит» сприяє поширенню своєї діяльності на учнів загальноосвітніх навчальних закладів району, що викликало в них зацікавленість такою формою роботи. Це стало основою для підготовки проекту «Інтелектуальний простір» як неформальної школи інлектуального дозвілля учнівської молоді, де діти і підлітки можуть перевтілюватися у неординарних мислителів, філософів, організованих, сильних натур, самостійних особистостей.
Проект «Інтелектуальний простір» передбачає створення умов для формування інтелектуальної еліти, організацію змістовного дозвілля учнів. Сферою поширення Проекту є учнівська молодь загальноосвітніх навчальних закладів Вишгородського району, вихованці Центру творчості «Дивосвіт», клуби інтелектуальних ігор Київщини (за згодою). Впровадження Проекту буде здійснюватися на основі інтегрованих підходів розвитку розумових та інших обдарувань та уподобань дітей: «Сила розуму» (інтелект + фізична культура), «Інтелект-шоу» (інтелект + творча діяльність), «Інтелектуальний ринок» (інтелект + економіка) і т.д. Це дасть можливість учнівській молоді повніше реалізувати свій творчо-інтелектуальний потенціал та збільшити охоплення дітей інтелектуальними іграми.
З метою підняття статусу інтелектуальних змагань запроваджуються районні турніри на Кубок Голови Вишгородської районної державної адміністрації, що визначить їх значущисть та стимулює учнівську молодь до життєтворчості.
Проект «Інтелектуальний простір» реалізується з 2007 по 2012 р.р. за цей час зусиллями творчої групи були виконані всі завдання поставлені на 5 років існування проекту:
Налагоджена співпраця із загальноосвітніми навчальними закладами
Вишгородського району; Вишгородською районною державною адміністрацією; Відділом освіти Вишгородської районної адміністрації; Районним методичним кабінетом; Благодійним фондом Святої Ольги; Районною газетою «Слово» та міською «Вишгород».
Розроблене положення та протягом трьох років проведений відкритий турнір
інтелектуальних ігор на Кубок Голови Вишгородської районної державної адміністрації «Територія ІQ ».
В рамках проекту щорічно проводився районний етап інтелектуальних ігор
«Ігри розуму». В турнірах активно брали участь команди навчальних закладів м. Вишгорода та Вишгородського району. Найкращою підготовкою вирізняються команди: Вишгородської ЗОШ № 1, Вишгородської гімназії «Інтелект», Вишгородської спеціалізованої школи «Сузір’я», Вишгородського Технічного ліцею НТУУ «КПІ», Демидівської спеціалізованої школи, Димерської гімназії, Жукинської ЗОШ.
Переможці районного етапу - команда Жукинської ЗОШ, Вишгородської ЗОШ № 1, команда Вишгородського Технічного ліцею НТУУ «КПІ» брали участь в обласних інтелектуальних іграх і посіли призові міста в фінальних змаганнях обласного етапу. (2009 – 2011 р.р.)
Проведено обласний семінар для керівників клубів з інтелектуальних ігор
«Розвиток інтелектуальних здібностей особистості засобами позашкільної освіти» (вересень 2010 р.)
Ігрові програми «Сила розуму» (інтелект + фізична культура), «Інтелект-шоу»
(інтелект + творча діяльність), «Інтелектуальний ринок» (інтелект + економіка) були реалізовані не в повному об’ємі у зв’язку з недостатнім фінансуванням проекту.
Підводячи підсумки роботи за п’ять років, результативність проекту можна оцінити, як високу, роботу за напрямками, як ефективну. Мету і завдання проекту можна вважати реалізованими.
Проект потребує продовження своєї дії, розробки нових напрямків і форм роботи, залучення більшої кількості учнівської молоді.

Мета проекту:
Сприяти формуванню інтелектуальної еліти, виховуючи всебічно розвинуту особистість через організацію змістовного дозвілля учнівської молоді і реалізацію ними духовно-творчого та інтелектуального потенціалу. Створити певний інформаційно-інтелектуальний простір спілкування учнівської молоді засобами ігрової діяльності. Надати оптимальні можливості формування і прояву життєвих та соціальних компетенцій дитини.

Завдання:
• Виявити та розвинути розумові здібності учнівської молоді.
• Створити умови для системно-цілісного саморозвитку, самопізнання, самонавчання, самовиховання учнівської молоді.
• Розширити кругозір учнів, поглибити знання у різних сферах науки, техніки та культури, підвищити загальну ерудицію за допомогою гри.
• Залучити вихованців Центру творчості «Дивосвіт» до інтелектуальних ігор з метою створення єдиного житєтворчого колективу.
• Удосконалити систему роботи Клубу інтелектуальних ігор «Ерудит».
• Об’єднати зусилля Центру „Дивосвіт” та загальноосвітніх навчальних закладів Вишгородського району для реалізації спільних заходів Проекту.
• Співпрацювати із засобами масової інформації для популяризації даної галузі.

Матеріальна база та фінансове забезпечення:
Для реалізації проекту потрібно зазначити в кошторисі витрат ВРЦХТДЮМ «Дивосвіт» щорічне виділення коштів у сумі 4500 гривень та залучити спонсорські та благодійні надходження.

Форми та методи роботи:
- різні види ігрової діяльності: ігрові програми та акції, вікторини, турніри, конкурси;
- інтерактивні форми освіти: тренінги, тестування;
- самостійна робота з підготовки і проведення ігрових програм.

Результат-прогноз:
• Створення системно-цілісної роботи з інтелектуальних ігор у Центрі творчості «Дивосвіт» для саморозвитку, самопізнання, самонавчання, самовиховання учнівської молоді.
• Застосування нових підходів до ігрової діяльності.
• Охоплення інтелектуальною діяльністю дітей різного віку, соціального статусу та різних уподобань.
• Забезпечення практичної спрямованості інтелектуального розвитку, можливість використання отриманих знань у життєвих ситуаціях.
• Створення творчого колективу, який відповідає за організацію інтелектуальних ігор.
• Залучення до проекту вихованців Центру різних гуртків та творчих колективів.
• Співпраця із загальноосвітніми навчальними закладами Вишгородського району, а також із засобами масової інформації.

Організаційне забазпечення:
Організатором цільового проекту виступає адміністрація Вишгородського районного Центру творчості дітей, юнацтва та молоді «Дивосвіт».

Творча група проекту
Керівник проекту: Караваєва Катерина Миколаївна, культорганізатор Центру «Дивосвіт»
Склад творчої групи:
- Данилова Оксана Леонідівна, заступник директора з організаційно-масової роботи;
- Титаренко Олена Іванівна, художній керівник Центру;
- Філенко Оксана Олексіївна, методист Центру;
- Буренок Артем Олександрович, культорганізатор Центру.

Співпраця:
• Вишгородська районна державна адміністрація
• Відділ освіти Вишгородської районної адміністрації, районний методичний кабінет
• Вишгородська міська рада
• Районна газета «Слово», міська газета «Вишгород», вишгородське районне радіомовлення та міський канал телебачення
• Центр творчості дітей та юнацтва Київщини
• Асоціація клубних об’єднань Київщини

Етапи впровадження проекту:
І етап – діагностично-концептуальний – вересень – грудень 2012 р.
ІІ етап – формуючий – січень 2013-березень 2017 рр.
ІІІ етап – узагальнюючий – квітень-травень 2017 р.

Заходи з реалізації проекту

 І етап – вересень - грудень 2012р.

1. Створення проекту. Засідання творчої групи проекту Вересень-жовтень 2012р.
Караваєва К.М., Титаренко О.І., Данилова О.Л., Філенко О.О., Буренок А.О. (вересень-жовтень 2012р.)
2. «Організаційне та нормативно-правове забезпечення командного чемпіонату Київської області з інтелектуальних ігор». Засідання обласної творчої групи проекту
Караваєва К.М.(жовтень 2012р.)
3. Інтелектуальна гра «Чудова сімка»
Караваєва К.М., Титаренко О.І., Данилова О.Л., Філенко О.О., Буренок А.О. (листопад 2012 р.)

 ІІ етап – січень 2013 - березень 2017р.

1. Відбірковий районний етап інтелектуальних ігор «Ігри розуму»
Караваєва К.М., Титаренко О.І., Данилова О.Л., Філенко О.О., Буренок А.О. (лютий 2013 - 2017 рр.)
2. Обласний етап чемпіонату Київської області з інтелектуальних ігор серед учнівської молоді
Караваєва К.М., Титаренко О.І., Данилова О.Л., Філенко О.О., Буренок А.О. (березень 2013 - 2017 рр.)
3. Краєзнавчо- інтелектуальна гра «Стежками Вишгородщини»
Караваєва К.М., Титаренко О.І., Данилова О.Л., Філенко О.О., Буренок А.О. (квітень 2013 - 2016 рр.)
4. Інтелект-шоу «Інтелектуальна творчість» (Інтелектуальні турніри, конкурси, вікторини з елементами шоу серед гуртківців центру «Дивосвіт»
Караваєва К.М., Титаренко О.І., Данилова О.Л., Філенко О.О., Буренок А.О. (жовтень- квітень 2013-2016 рр.)
5. «Інтелектуальний простір» (районні виїзні ігри, конкурси, турніри)
Караваєва К.М., Титаренко О.І., Данилова О.Л., Філенко О.О., Буренок А.О. (листопад 2013 - 2016 рр.)
6. Відкритий турнір на кубок Голови Вишгородської районної державної адміністрації «Територія IQ»
Караваєва К.М., Титаренко О.І., Данилова О.Л., Філенко О.О., Буренок А.О. (квітень 2013-2017 рр.)

 ІІІ етап - квітень-травень 2017 р.

1. Проведення моніторингу якості виконання проекту (анкетування, діагностика, аналіз проведених заходів)
Караваєва К.М., Титаренко О.І., Данилова О.Л., Філенко О.О., Буренок А.О. (квітень 2017 р.)
2.Підведення підсумків роботи над проектом. Засідання творчої групи проекту
Караваєва К.М., Титаренко О.І., Данилова О.Л., Філенко О.О., Буренок А.О. (травень2017р.)
3. Звіт про підсумки виконання проекту (педрада)
Караваєва К.М., Титаренко О.І., Данилова О.Л., Філенко О.О., Буренок А.О. (травень2017р.)
4. Видання збірника з методичними рекомендаціями та сценаріями інтелектуальних ігор.
Караваєва К.М., Титаренко О.І., Данилова О.Л., Філенко О.О., Буренок А.О. (травень2017р.)