Мистецькі паралелі

Проект "МИСТЕЦЬКІ ПАРАЛЕЛІ"

Концептуалізація проекту:
Художньо-естетичне та гуманітарне виховання дітей та підлітків як запорука розвитку їхньої духовності та збагачення внутрішнього світу було, є і буде актуальним за будь-яких часів. Саме тому розвиток, популяризація і підвищення ефективності роботи гуртків художньо-естетичного та гуманітарного напрямів потребує особливої уваги та пошуку нових шляхів для реалізації завдань по вихованню креативної особистості дитини. В творчій атмосфері таких дитячих та підліткових об'єднань відбувається естетична соціалізація дитини через залучення її до процесу оволодіння художніми цінностями, формування комплексу естетичних ідеалів та життєвих орієнтирів, що є зразком для саморозвитку особистості, тут відбувається загальнокультурний розвиток, формується естетичний смак. Саме ці функції художньо-естетичного та гуманітарного виховання має реалізовувати даний проект, керуючись основними принципами. Створення та реалізацію проекту "Мистецькі паралелі" було розпочато у вересні 2007 року, коли Центром вже було напрацьовано певну базову основу для його діяльності.

Проект "Мистецькі паралелі" працює за трьома основними напрямками.

Паралельні напрямки проекту:

— Артистичний напрямок охоплює роботу творчих колективів, що займаються сценічними видами мистецтва: театр, хореографія, вокал тощо.

— Художній напрямок поширюється на діяльність гуртків та студій з образотворчого, декоративно-ужиткового мистецтва, з різних видів дизайну тощо.

— Гуманітарний напрямок має розвивати роботу гуртками та студіями, що займаються літературною, журналістською діяльністю.

Важливим для різнобічного розвитку креативної особистості є інтеграція діяльності колективів, тому проектом передбачаються інтегровані заходи, які мають на меті розширити і збагатити мистецький кругозір творчо обдарованих дітей, об'єднавши зусилля колективів з різних напрямків діяльності в одному творчому процесі. Процес пізнання світу мистецтва, оволодіння духовними цінностями національної та світової культури набуває особливої привабливості для дитини, якщо вона може продемонструвати широкому загалу свої знання і вміння. Саме тому даний проект передбачає достатню кількість масових заходів, заходи конкурсно-фестивального формату, громадську діяльність для створення «ситуації успіху», що стимулює у вихованців бажання подальшого розвитку, впевненості у власних здібностях, самоусвідомлення їхньої ролі у популяризації естетичних, гуманітарних цінностей, особливо в своєму, дитячому та молодіжному, середовищі.

Щорічним проміжним моніторингом визначалися корективи, які вносилися до проекту. Творча група проекту за результатами підсумкового моніторингу визначала найбільш результативні та перспективні напрями роботи та заходи проекту, а також необхідні дії щодо розвитку і посилення недостатньо дієвих напрямів. Проект "Мистецькі паралелі" набув системності в роботі. Вже сформувалися певні мистецькі традиції Центру «Дивосвіт», які варто продовжувати.

Найбільш плідною була робота артистичного напрямку проекту (хореографія, вокал та інші види сценічного мистецтва), який варто розвивати, активізуючи конкурсно-концертну діяльність художніх колективів цього напрямку; розвивати вже створені та ініціювати і створювати нові мистецькі проекти, розширювати мережу гуртків та студій цього мистецького напрямку.

Робота художнього напрямку (студії образотворчого, декоративно-прикладного мистецтва) певною мірою була активною щодо участі в окремих проектах (виставках, фестивалях) різного рівня, але варто продовжувати працювати над збільшенням кількості гуртків цього напряму, а особливо над підвищенням рівня виконавської майстерності.

Робота гуманітарного напрямку має активізуватися і розширитися. Для розвитку цього напряму варто створити мережу гуртків і розробити нові творчі проекти.

Діяльність проекту в значній мірі сприяла процесу інтеграції всіх напрямів проекту "Мистецькі паралелі" та інших модулів цільового проекту Центру. Практику проведення інтегрованих творчих справ варто продовжувати і розширювати як одну з найбільш результативних форм роботи, що стимулює процес гармонізації та творчого розвитку колективів Центру. Концепція діяльності проекту вже сформувалася, але розробка і тестування творчих ідей має продовжуватися, адже в рамках цього проекту працюють колективи, які мають надзвичайний творчий потенціал — а отже, і великі перспективи розвитку.

Мета проекту: формування креативних якостей особистості дитини, підлітка шляхом залучення їх до цінностей мистецтва, світової культури; забезпечення спеціально організованих психолого-педагогічних умов для духовного збагачення особистості засобами мистецтва; формування естетичної культури, світоглядних уявлень, ціннісних художніх орієнтацій у соціокультурному просторі.

Завдання проекту:

— формування особистісно-ціннісного ставлення до дійсності та мистецтва;

— розвиток естетичної свідомості, духовності і художньої компетентності;- мотивація творчої самореалізації і саморозвитку;

— формування стійкої потреби в духовному самовдосконаленні;

— розширення та розвиток мережі творчих об'єднань проекту, що сприяє оптимізації навчальної та дозвіллєвої діяльності творчої особистості через забезпечення доречного, емоційно привабливого способу проведення дозвілля.

Організаційне забезпечення: Організатором проекту виступає Вишгородський районний Центр художньої творчості дітей, юнацтва та молоді «Дивосвіт».

Матеріальна база та фінансове забезпечення: Зазначити в кошторисі щорічне виділення коштів на проведення заходів проекту та розвиток творчих об'єднань проекту.

Форми та методи роботи:

— гурткові заняття, майстер-класи, тренінги, відкриті заняття, семінари, лекторії, консультації;

— майстер-класи залучених до проекту фахівців;

— творчі конкурси, огляди, відкриті покази творчого доробку колективів, публікації, телепрограми;

— інтегровані навчальні курси, заняття;

— інтерактивні програми, культурно-освітні акції;

— культурно-масові заходи (концерти, вистави, виставки, вернісажі, експозиції тощо)

— комплексні культурно-виховні заходи (мистецькі та соціально-мистецькі акції, масові свята, фестивалі тощо)

За кваліфікаційною ознакою:

— індивідуальні;

— групові;

— масові.

Результат-прогноз

— Вдосконалення цілісної системи роботи з художньо-естетичного та гуманітарного напрямків, що охоплює не тільки роботу гуртків Центру «Дивосвіт», але й активно впливає на виховну роботу в школах міста та району.

— Застосування різноманітних підходів до художньо-естетичного та гуманітарного виховання дітей та підлітків.

— Охоплення культурно-масовою, культурно-освітньою діяльністю максимальної кількості дітей та підлітків міста та району, що сприяє організації змістовного дозвілля учнівської молоді різних вікових категорій.

— Наявність творчого колективу, який постійно працює над систематизацією та вдосконаленням системи художньо-естетичного та гуманітарного виховання.

Співпраця: проведення спільних акцій, надання допомоги в проведенні заходів проекту, залучення до проведення заходів, соціальна підтримка:

— відділ освіти Вишгородської райдержадміністрації;

— Центр дитячо-юнацької творчості Київщини;

— Київський національний університет культури та мистецтв;

— загальноосвітні заклади міста та району;

— позашкільні заклади міста і району;

— відділ культури Вишгородської РДА;

— заклади культури міста та району (будинки культури, школи мистецтв та музичні школи тощо);

— Вишгородський історико-культурний заповідник;

— ЗМІ міста, району та інші;

— Благодійний фонд Св. Ольги;

— Спілка підприємців Вишгородщини;

— ЗМІ міста, району та інші.

Творча група проекту:

Керівник проекту: Титаренко О. І.

Склад творчої групи: Титаренко О. І., Данилова О. Л., Караваєва К. М., Лук'яненко П. С., Буренок А. О., Бабій В. О., керівники гуртків, студій та творчих об'єднань художньо-естетичного, декоративно-вжиткового, гуманітарного та дозвіллєво-розважального напрямків

***

Основні етапи реалізації проекту "МИСТЕЦЬКІ ПАРАЛЕЛІ"